Økonomiske problemer

Hva kan du gjøre selv?

, Psykolog, Blå Kors Senter lest 3.9K ganger

Hva kan du gjøre selv?

Oppdag 5 flere artikler om dette temaet

Oversikt over kurset

Dine rettigheter

 • Du skal alltid sitte igjen med penger til å leve for. Uansett hvor stor gjeld/inkasso du har, har ikke kreditorene lov til å trekke slik at du sitter igjen med ingenting. Etter at du har betalt husleie/boutgift og blitt trukket i lønn, skal du sitte igjen med en sum som er til å leve av (livsopphold).
  • Si fra om du blir trukket for mye: Legg frem dokumentasjon på dine inntekter/utgifter.
  • Husk at de forskjellige instansene som kan trekke deg i lønn (Statens innkrevinssentral, Namsmannen, Kemneren, NAV) ikke nødvendigvis vet hva de andre driver med. Du må selv si fra hvis du trekkes for mye!

Hva kan du gjøre selv?

 • Skaff deg oversikt over inntekter, utgifter og gjeld.
 • Sett opp og følg et budsjett.
 • Skriv til kreditorene og forklar situasjonen.
  • Beskriv gjerne hvorfor du har fått problemer, at det ikke er viljen til å betale det går på.
 • Forhandle med kreditorer
  • Husk at: Dersom du skal forhandle frem en ordning med kreditorer bør du ha kontroll med årsaken til gjeldsproblemet. Dersom du forhandler frem en avtale som du så ikke klarer å følge opp, er selvsagt kreditorene mindre villig til å inngå nye avtaler senere.
  • Sett opp budsjett og dokumenter inntekter/utgifter.

Gjeldsordning

 • En ordning som gir deg mulighet for å ordne opp i alvorlige gjeldsproblemer.
 • Gjelden skal i hovedsak være eldre enn to år. 
 • Man må leve på en beskjeden sats for livsopphold i 5 eller 7 år, men får slettet all gjeld.
 • Det er ikke noe minstekrav til hvor mye gjeld man må ha, men det må være slik at man ikke er i stand til å betale gjelden i overskuelig fremtid.
 • Det er krav om at man har forsøkt å forhandle frem en frivillig avtale med kreditorer først. Dette kan man få hjelp til fra Økonomisk rådgiver i NAV.
 • Gjeldsordning får man i utgangspunktet bare en gang i livet.
 • Hvordan komme i gang: Søk gjerne i samarbeid med kommunal økonomisk rådgiver. Evt kan du kontakte namsmannen direkte. 

Hva slags hjelp finnes?

 • NAV økonomisk rådgiver i kommunen – kontakt NAV i din kommune.
 • NAV økonomirådgivningstelefon 800GJELD – Tlf nr: 80045353
 • Gjeldsofferalliansen.
 • Private gjeldsrådgivere: Denne bransjen har det vært en del negativt fokus på, noen har blitt lurt inn i kostbare avtaler. Forbrukerombudet anbefaler at man benytter seg av tilbudet i NAV, som jo er gratis.

Hold deg oppdatert! Følg oss på Facebook og Twitter.