Hvordan snakke om spilleproblemer

, Psykolog, Blå Kors Senter lest 2.8K ganger
Pårørende til personer med spilleproblemer opplever ofte at kommunikasjonen har brutt helt sammen, og at alle forsøk på å ta opp spillingen ender med konflikt.

Det er helt naturlig og lov og føle seg sint, trist og sviktet. Det er også helt naturlig at man gir uttrykk for det til spilleren, og at man ikke akkurat uttrykker det diplomatisk. Det er selvfølgelig helt rimelig, og noe de fleste vil gjøre i en slik situasjon.

Innsikt i pårørendes tanker og følelser kan skape endring hos spilleren

Vi vet at dersom spilleren tar inn over seg hvordan pårørende har det, kan det gjøre de motivert for å redusere eller slutte med spillingen. MEN hvis konfliktnivået er høyt og kommunikasjonen er brutt sammen, så er det vanskeligere for spilleren å ta dette inn over seg. Det kan bli til at man havner i forsvar, og ikke tar den andres perspektiv.

Hva kan pårørende gjøre?

Pårørende kan forsøke å kommunisere på en litt annen måte for å prøve å bryte mønsteret og få i gang en slags dialog igjen.

Det betyr ikke at det er feil å være sint og reagere med sterke følelser.

Hvordan snakke på en måte som åpner opp for dialog:

  • Påpek det som er positive handlinger, ikke bare det negative.
  • Snakk om dine egne reaksjoner - bruk "jeg" utsagn.
  • Prøv å gi uttrykk for forståelse for spillerens opplevelser
  • Vis vilje til å endre på deg selv også
Prøv en liten oppgave her for å lære mer om hvordan du kan kommunisere med spilleren!

Hold deg oppdatert! Følg oss på Facebook og Twitter.