Spillkontroll - et interaktivt kurs om spilleproblemer

Your current progress:
0%

Hei og velkommen til et interaktivt kurs om spilleproblemer! 

Om du ikke rekker å gjennomføre hele kurset i en omgang, så kom tilbake - du vil fortsette der du slapp!

Gå videre til neste side for å begynne!

OK! Du opplever at spillingen din er et problem. I dette kurset kan du få noen tips om hva du kan gjøre med dette. Klikk deg til neste side for å fortsette kurset. 

Du er usikker på om du har et spilleproblem. Når du tar dette kurset kan du finne ut mer. Under kan du svare på noen spørsmål som kan gi deg en pekepinn på om du har spilleproblemer. 

Du tenker at spillingen ikke er noe problem nå. Dersom du går videre i kurset kan du få en del informasjon om spilleproblemer, kanskje med tanke på å forebygge fremtidige problemer? 

For å sjekke ut litt anbefaler vi at du svarer på spørsmålene under for å se hvordan du ligger ann når det gjelder tegn på spilleproblemer. 

Du har svart ja på begge spørsmål, som man vet kan tyde på at du har et spilleproblem, og vi anbefaler at du tar dette på alvor. Videre i kurset får du råd om hva du kan gjøre med situasjonen din. 

Dette er kun en enkel test og ikke noen sikker diagnose på spilleavhengighet - bare en indikasjon på du kan ha et problem. 

Du har svart ja på ett av spørsmålene, som man vet kan tyde på at du har økt risiko for å ha et spilleproblem. Videre i kurset får du råd om hva du kan gjøre med situasjonen din. 

Dette er en enkel test og ikke noen sikker diagnose på spilleavhengighet - bare en indikasjon på du kan ha et problem. 

Denne enkle testen tyder ikke på at du har et spilleproblemer. Du kan allikevel ha nytte av å gå igjennom kurset for å forebygge problemer. 

Gå videre til neste side når du har svart på alle spørsmål!

Det å tenke igjennom grunnene til å gjøre en endring kan gjøre deg mer motivert for å nå målene dine. 

Du tenker at du sannsynligvis har et spilleproblem, ved å anerkjenne at spillingen er problematisk har du allerede tatt et viktig steg på veien!

Det å tenke igjennom grunnene til å gjøre en endring kan gjøre deg mer motivert for å nå målene dine.

Du er usikker på om du har et spilleproblem og det å tenke igjennom hvordan spillingen påvirker livet ditt kan hjelpe deg til å ta en beslutning. 

Det å tenke igjennom grunnene til å gjøre en endring kan gjøre deg mer motivert for å nå målene dine.

Du tenker ikke at spillingen din er problematisk nå. Det kan være nyttig å tenke igjennom hvordan spillingen påvirker, og se på eventuelle negative sider/grunner til å gjøre endringer. 

Da gjør vi en liten oppgave for å se på hva som er dine grunner for å gjøre en endring: 

Du er usikker, men det er greit for deg å gå igjennom grunner for å gjøre en endring. Mange andre har opplevd dette som nyttig når de skal ta en beslutning om å gjøre noe med spillingen sin. 

Du har allerede tenkt igjennom dine grunner til å gjøre en endring, og er klar for å komme videre til mer konkret info om hva du kan gjøre. 

Klikk deg videre til neste side!

OK! Så dine grunner for å slutte er: 

Du opplever at økonomien blir skadelidende på grunn av spillingen. Dette er nok den vanligste grunnen til at mange spillere oppsøker hjelp. Mange havner i en ond sirkel hvor man tar opp stadig ny gjeld, og spiller mer og mer for å forsøke å vinne tilbake. Mange venter med å søke hjelp helt til alle muligheter for kreditt er brukt opp. 

Det å ta grep om spillingen kan være tøft, kanskje må man klare seg med mindre penger for å få nedbetalt gjeld. Samtidig forteller mange spilleavhengige vi har møtt at de opplever å ha bedre råd en noen gang. Før gikk jo alle pengene til spill, om man slutter kan man faktisk bruke litt på seg selv og andre selv om økonomien er trang. 

Du synes spillingen tar for mye av tiden din. Spilling kan ta mye tid, og for noen er det et vel så stort problem som pengebruken. Mange synes også at man blir mentalt fraværende, både når man spiller og ellers fordi man tenker på spill. Det å kutte i spillingen kan gjøre at man får bedre tid, og at man blir mer mentalt tilstede med familie og venner. 

Du er ikke fornøyd med hvordan spillingen påvirker relasjoner til personer rundt deg. For mange kan spilling gå ut over relasjoner til familie og venner. Mange parforhold har gått dukken på grunn av overdreven spilling. Med spillingen kan det følge ting som er belastende for relasjoner: løgn, dårlig økonomi, og man er fraværende - både fysisk og mentalt. 

Du tenker at det er vanskelig for deg å tjene penger på spille over tid. Spill er selvsagt designet slik at de som tilbyr spillet skal sitte igjen med en profitt. For mange spill så tar spillselskapet en del av kaka før man deler ut gevinst slik at de alltid er garantert å sitte igjen med en bra fortjeneste. For oddsspill setter spillselskapet odds som er fordelaktige for seg selv, slik at de tjener i det lange løp. I poker tar selskapet en del av hver pot (rake), som virker som en mikroskopisk sum men til sammen sitter de faktisk igjen med 30-40% av pengene som blir spilt for. 

Når du har svart på alle spørsmål på siden kan du klikke deg videre til neste side!

Et spørsmål som mange stiller seg når man tenker på å gjøre noe med spillingen er om man skal slutte helt, eller forsøke å spille mindre/mer kontrollert. 

Dette er vanskelig å gi noe enkelt svar på dette, mange eks-spillere og behandlere vil argumentere sterkt for totalavhold hvis man først har utviklet et spilleproblem.

Om man vil forsøke å spille kontrollert kan det være verdt å tenke igjennom: 

 • Har jeg prøvd å spille kontrollert før? Hvordan gikk det? Hvorfor skal det gå bedre denne gangen?
 • Er mitt ønske om å spille kontrollert egentlig et uttrykk for at jeg ikke er så motivert for å gjøre en endring?

Når det er sagt så tror vi at kontrollert spilling er mulig, om man kan opprettholde en høy grad av selvdisiplin over tid.

OK! Du tenker at det å slutte helt er best for deg. 

Det å ta en beslutning er et viktig skritt på veien til en ny og bedre tilværelse! 

Vi tror det kan være lurt å sette en konkret dato for når du tenker å slutte med spill. Forsøk å velge en dato under (om du allerede har sluttet kan du hoppe over spørsmålet. 

Format: mm/dd/yyyy. Eksempel: 09/26/2021

Date format: MM/DD/YYYY. Example: 09/26/2021

Fint! Du tror det beste for deg er fortsette å spille noe, men å spille mer kontrollert. For å lykkes med dette tror vi det er viktig at du setter deg selv noen klare grenser for hvor mye du kan spille for, og evt hvor mye tid du skal bruke på spill. 

kr
timer

Mange med spilleproblemer opplever at de gjerne at de spiller mer og mer, og at grensene øker litt og litt uten at man egentlig er oppmerksom på dette. Derfor må du ha et slags system for å følge med på hvor mye du spiller for. 

Ok! Du tenker at du fint skal klare å holde grensene uten noen spesiell støtte for å få det til.

Dette kan være en risikabel strategi, nettopp fordi mengden spilling har en tendens til å øke litt og litt uten at man er oppmerksom på det. 

Vurder om du skal sette noen begrensninger for deg selv slik at det ikke hele tiden er kun opp til viljestyrken din å stå i mot. Be gjerne noen nær deg om å hjelpe deg med å følge med på grensene du har satt. 

Fint! Du tenker at det kan være lurt å sette noen grenser hos spillselskapet. De fleste spillselskaper har muligheter til å sette noen slike grenser, for eksempel kan man hos norsk tipping sette grenser for både tid og penger brukt på spill. 

Du har tenkt at det er lurt å skille pengene som du kan bruke til spill fra resten av økonomien, enten ved å ha en egen konto eller å ta ut en fast sum i kontanter. Trikset er da å ikke fylle på med mer når disse er brukt opp!

Du tenker be om hjelp fra noen som står deg nær til å følge med på spillingen. Dette er nok det beste tiltaket av alle, selv om mange vil synes det kan være ubehagelig. Man må slippe noen andre inn på et område som før har vært privat, og kanskje må man innrømme at spillingen til en viss grad har vært problematisk. 

Det å la noen andre få innsyn kan være en fin måte å vise at du mener alvor med å gjøre noe med spillingen!

Når du har svart på alle spørsmål kan du gå videre til neste side!

Da har vi sett på motivasjon og satt en målsetning om enten kontrollert spilling eller slutte helt. Du valgte å sette målsetning om å slutte helt. 

Noe som man vet er effektivt når man skal endre seg er å måle hvor mye man spiller. Noen grunner til dette er: 

 • Det er lett å undervurdere hvor mye man spiller for, man husker gevinster og glemmer tap. 
 • Om du følger med på spillingen kan du også se forbedringer, som er veldig motiverende!
 • Dersom du har oversikt over når du har spilt kan du se om det er spesielle mønstre, feks perioder som du spiller mer og må være ekstra på vakt. 

Da har vi sett på motivasjon og satt en målsetning om enten kontrollert spilling eller slutte helt. Du valgte å sette målsetning om å spille kontrollert. 

Noe som man vet er effektivt når man skal endre seg er å måle hvor mye man spiller. Noen grunner til dette er: 

 • Det er lett å undervurdere hvor mye man spiller for, man husker gevinster og glemmer tap. 
 • Om du følger med på spillingen kan du også se forbedringer, som er veldig motiverende!
 • Dersom du har oversikt over når du har spilt kan du se om det er spesielle mønstre, feks perioder som du spiller mer og må være ekstra på vakt.

Her kan du laste ned et skjema for å monitorere din spilleatferd. Skriv ut skjemaet og fyll ut hver dag. 

Husk å registrere hver dag! 

Vi jobber med å tilrettelegge en online versjon som du kan bruke for å følge med på spillingen din! 

Du ønsker ikke å notere ned hva du spiller for nå. Du vet selv best hvilke råd som passer for deg!

Du kunne tenke deg å skrive ned hvor mye du spiller for. Et tips kan være å finne et fast tidspunkt hver dag der du skriver ned, slik at det blir en vane å notere ned. 

Når du har svart på alle spørsmål, gå videre til neste side!

De fleste som slutter å spille vil kjenne på lyst til å spille. I starten kan trangen til å spille være sterk, men med tiden vil den reduseres. 

Spillelysten kommer ofte og går, og det er vanlig at den kommer plutselig når man minst venter det. 

De fleste som reduserer på spillingen vil kjenne på lyst til å spille. I starten kan trangen til å spille være sterk, men den reduseres med tiden. 

Spillelysten kommer ofte og går, og det er vanlig at den kommer plutselig når man minst venter det. 

En effektiv metode er å lære seg en avspenningsteknikk og lære seg å finne roen mens man kjenner på spillelyst. 

Fordeler: 
- Man blir lærer seg å tåle spillesug uten å spille.
- Dempe stress og ubehag 

Ulemper: 
- Krever noe tid og innsats for å virke. Øvelsen tar 10-15 min, og man bør gjøre den 10-15 ganger over et par uker for å se en effekt. 

Progressiv muskelavspenning er en effektiv metode for å oppnå avspenning/avslapning. Denne metoden går ut på at man bytter mellom å stramme og slappe av ulike muskler for å kjenne på forskjellen mellom spenning og avslapning. 

Husk at dette er noe som vanligvis må trenes på noen ganger for å få fullt utbytte, det er ikke sikkert du kjenner deg så avslappet etter første gangen!

Følg instruksjonene i videoen under: 

progressiv muskelavspenning - avslapningsteknikk

Prøv i hodet ditt å tenk deg noen typiske situasjon der du spiller, tenk over: Hvor du er, hvem du er sammen med, når er det på dagen? Hva tenker du? Hva føler du?

Nå skal du forsøke å både se for deg spillesituasjonen og gjøre avspenning samtidig. 

 • Se for deg at du er i denne situasjonen, men klarer å la være å spille. Samtidig som du følger instruksjonene på videoen!

Det var hele øvelsen! Du kjente allerede nå en forskjell, som er veldig bra! For å få mest mulig utbytte av dette bør du gå igjennom øvelsen flere ganger. Vi gjentar kort hva du kan gjøre: 

1. Gå igjennom avspenningsøvelse for å finne roen. 
2. Hent frem en spillesituasjon i tankene og kjenn på spillesug. 
3. Gå igjennom avspenningsøvelse mens du tenker på spillesituasjonen og ser for deg at du klarer å la være å spille. 

Det var hele øvelsen! Du kjente ikke noe særlig forskjell på graden av spillesug. For å få noe effekt bør du gå igjennom øvelsen flere ganger, avspenning er en ferdighet som må læres de færreste får det helt til på første forsøk. 

Det finnes også en mengde av ulike avspenningsøvelser og teknikker der ute, og hvis akkurat denne formen for avspenning ikke passer deg så kan du godt bruke andre metoder. Uansett vil prinsippene vær de samme: 

1. Gå igjennom avspenningsøvelse for å finne roen. 

2. Hent frem en spillesituasjon i tankene og kjenn på spillesug. 

3. Gå igjennom avspenningsøvelse mens du tenker på spillesituasjonen og ser for deg at du klarer å la være å spille. 

Det var hele øvelsen! Du gjorde ikke øvelsen denne gangen. Kanskje passet det ikke akkurat nå, eller du er usikker på om dette er noe for deg. Hvis du vil kan du gå tilbake senere og prøve øvelsen om du ombestemmer deg!

 For å få mest mulig utbytte bør du gå igjennom øvelsen flere ganger. Vi gjentar kort hva øvelsen består av: 

1. Gå igjennom avspenningsøvelse for å finne roen. 
2. Hent frem en spillesituasjon i tankene og kjenn på spillesug. 
3. Gå igjennom avspenningsøvelse mens du tenker på spillesituasjonen og ser for deg at du klarer å la være å spille. 

Når du har svart på alle spørsmål kan du gå videre til neste side i kurset!

For å være best mulig forberedt kan det være fint å kjenne til hva som er ens "triggere". Lysten til å spille utløses ofte i bestemte situasjoner, og dersom man vet hvilke kan man ta forhåndsregler. 

Forskning på triggere har vist at de nesten alltid faller innen for fem kategorier: 
1. Steder
2. Tider
3. Følelsestilstand
4. Andre mennesker
5. Handlinger

Her er noen vanlige triggere for spill, hvilke av disse synes du stemmer for deg?

Du har beskrevet noen ting som kan trigge spillelyst hos deg. Les videre for å få noen tips om hva du kan gjøre. 

For deg er det et problem å la være å spille når du er hjemme. Det er blitt slik for de fleste at muligheten for å spille via nett gjør at man kan spille når som helst, hvor som helst. 

Hva kan man gjøre?
Hjemme er jo et sted man vanskelig kan unngå! Allikevel kan det være verdt å se på om det er noe man kan gjøre for minske sjansen for at man spiller. Kanskje må gjøre noen grep når du sitter hjemme og kjenner spillesug? For eksempel invitere gjester eller dra ut og møte noen. Kanskje er det bestemte steder hjemme du kan unngå? Eller kanskje du må gjøre noen grep for å endre på omgivelsene dine. Vurder om du kan klare deg uten nettilgang hjemme en periode. 

Du har problemer med å holde deg unna spilling når du bruker PC, nettbrett eller smarttelefon. 

Hva kan du gjøre? 

Vurder om du kan klare deg uten en kort periode, eller lever fra deg nettdingsen til et familiemedlem i perioder som er ekstra vanskelig. På PC kan man installere ulike løsninger som feks Betfilter som stopper tilgang til spillesider. Et annet alternativ er å sperre tilgangen til penger: Les mer her. 

Du spiller på jobben eller på skolen. 

Hva kan du gjøre? 

For noen kan det være greit å ha en åpen dialog med arbeidsgiver og at dette kan være en støtte når de prøver å slutte eller kutte ned. For andre vil det ikke være aktuelt, de ønsker ikke eller kan ikke fortelle om problemet til arbeidsgiver. Et tips kan være å legge opp arbeidsdagen slik at det blir få muligheter for å spille. Kanskje skal du dra på kontoret heller enn å sitte hjemme og jobbe eller studere? 

Du spiller på spillesteder som feks tippekiosker eller bingohaller. Slike steder kan være et sted man bare stikker innom for å spille, eller for noen kan det også være et hyggelig sted å møte andre mennesker som fyller en viktig sosial funksjon. 

Hva kan du gjøre?
Du kan bli nødt til å holde deg unna spillestedet, i hvert fall i starten. Situasjoner har sterk påvirkning på mennesker, og når man går inn på spillestedet skal man være svært sjerpet for å unngå å falle tilbake i gamle mønster. Når du føler deg sterkere kan du kanskje klare å oppsøke spillestedet uten å spille, men det kan være fort gjort å lure seg selv. 

Du spiller ofte på morgenen. Når du vet hvilken tid på dagen du er sårbar kan du ta forhåndsregler. 

Hva kan du gjøre?

- Vær oppmerksom på tankene dine, ikke lytt til spilletankene. 
- Planlegg å gjøre noe annet den tiden du er sårbar.

Du spiller ofte på ettermidaggen. Når du vet hvilken tid på dagen du er sårbar kan du ta forhåndsregler. 

Hva kan du gjøre?

- Vær oppmerksom på tankene dine, ikke lytt til spilletankene. 
- Planlegg å gjøre noe annet den tiden du er sårbar.

Du spiller ofte på kveld/natt. Når du vet hvilken tid på dagen du er sårbar kan du ta forhåndsregler. 

Hva kan du gjøre?

- Vær oppmerksom på tankene dine, ikke lytt til spilletankene. 
- Planlegg å gjøre noe annet den tiden du er sårbar.

Du spiller ofte når du har fri fra jobb eller skole. Mange sliter mer med å begrense seg når de daglige rutinene faller bort, og man har kanskje mer tid å fylle. 

Hva kan du gjøre?

- Vær oppmerksom på tankene dine, ikke lytt til spilletankene. 
- Legg noen planer for ferien/helgen som ikke lar seg kombinere med å spille. 

Du får lyst til å spille når du har det bra. Spilling kan være en måte å få det enda bedre på når man har det fint. Kanskje blir fotballkampen ekstra morsom om man har satt noen penger på den? 

Hva kan du gjøre?

- Lytt til følelsene dine, men prøv å tenke at du kan ha det bra uten å spille. 
- Tenk på hvordan spillingen din har påvirket livet ditt, og prøv å tenke på grunnene til at du vil gjøre en endring. 

Du har svart at vonde følelser kan trigge spillesug hos deg. Dette er veldig vanlig for mennesker med spilleproblemer, og på en måte kan man si at spillingen blir en metode for å takle disse følelsene. Når man spiller så klarer man ofte å skyve bort det som er vondt, og får det bedre - i hvert fall på kort sikt. Desverre er det ofte slik at konsekvensene av spilleproblemet skaper vonde følelser, som man så igjen prøver å takle ved å spille - dette kan bli en ond sirkel som er vanskelig å komme ut av. 

Hva kan du gjøre?

- Husk at vonde følelser ikke er farlige, bare ubehagelige.
- Følelser kommer og går vanligvis over etter en tid uansett hva du gjør. 
- Finn andre måter å ta vare på deg selv når du har det vanskelig.
- Snakk med noen! Deler du følelsene så blir det lettere å holde ut. 
- Ta vare på kroppen, det øker din evne til å stå i mot stress og negative følelser. Få nok søvn og hvile, spis sunt og tren. 

Kjedsomhet er noe som gir deg spillelyst. Spill er spennende, og gir deg mulighet til å unnslippe kjedsomhet. Noe av det som mange synes er vanskelig med å slutte å spille er at man mister en kilde til spenning i hverdagen. 

Hva kan du gjøre?

- Ikke forvent at du umiddelbart skal finne noe som erstatter spillingen og gir samme spenning. 
- Hjernen din har sannsynligvis blitt litt "bortskjemt" med spenning, ting kan være litt grått og kjedelig en stund. 
- Prøv å finne andre aktiviteter som du synes er givende, tenk på hva du likte før spillingen ble så viktig. 
- Prøv å legg merke til de små tingene i hverdagen som gir glede. 

Du får lyst til å spille når du møter bestemte mennesker. Dette kan være venner som du har spilt med tidligere, eller det kan være at spillingen har vært en sosial greie for deg. For noen er en viktig grunn til at man spiller muligheten til å møte andre feks i tippekiosken, i bingohallen eller på chat i online casino/bingo. 

Hva kan du gjøre?
- Det kan være nødvendig å holde avstand til noen venner for en tid. 
- Vurder å være ærlig med de det gjelder og be de om å ikke friste deg til å spille/låne deg penger o.l. 
- Se om det er andre i ditt nettverk som du kan møte som ikke frister deg til spilling. 

Du får lyst til å spille når ting blir vanskelig i dine relasjoner til andre. Spilling kan være en måte å takle de vanskelige følelsene som følger med en konflikt. Desverre er også spillingen en kilde til konflikt i mange tilfeller. Noen ganger forteller personer med spilleproblemer at de legger opp til krangler, fordi de da får tid og rom til å spille. 

Hva kan du gjøre?
- Husk at vonde følelser ikke er farlige, bare ubehagelige.
- Følelser kommer og går vanligvis over etter en tid uansett hva du gjør.
- Finn andre måter å ta vare på deg selv når du har det vanskelig.
- Snakk med noen! Deler du følelsene så blir det lettere å holde ut.

Du spiller når du drikker alkohol. For mange svekkes kontrollen når man drikker, og man kan ende opp med å spille selv om man ikke hadde tenkt til det. Desverre svekker også alkohol dømmekraften slik at når man først spiller så spiller man kanskje med større innsats eller mer uforsiktig enn ellers. 

Hva kan du gjøre?
Vurder om du må ta en pause fra alkoholen mens du gjør endring på spillingen. 
- Ta ekstra forhåndsregler når du skal drikke, feks legge igjen bankkortet hjemme. 

Når du har svart på alle spørsmål kan du gå videre til neste side i kurset!

Hvordan du tenker om spill kan være med på å avgjøre om spillingen blir problematisk. Her vil vi stille deg noen spørsmål om hvordan du tenker. 

De som tenker på spill som en kilde til inntekter kan oftere: 
- Prøve å vinne tilbake tapte penger (chasing losses)
- Overvurdere sine ferdigheter og mulighet til å påvirke spillet
- Ta for store sjanser
- Spille når de har lite penger, heller enn å spare og prøve å få endene til å møtes 

Det kan ofte være lettere å gamble kontrollert om man først og fremst ser på spill som underholdning heller enn en kilde til inntekt. 
- Du aksepterer lettere tap, og prøver ikke vinne tilbake. 
- Du gambler mindre når du har lite penger. 
- Du klarer å sette grenser for hvor mye du ønsker å bruke på denne formen for underholdning. 

Dette er en vanlig tanke som får en til å ønske og spille. Denne tanken er ofte veldig sterk hos personer som har utviklet problemer med spill. 

Tanken er jo selvsagt ikke nødvendigvis feil, noen personer vinner jo store gevinster og enkelte dyktige individer kan tjene penger på ferdighetsbaserte spill som poker. Samtidig er det slik at de som tilbyr spill skal tjene penger, og det betyr at for de aller fleste så vil ikke drømmen om å tjene penger på spill gå i oppfyllelse. 

Jan har spilt pokerturneringer to ganger i uken de siste tre årene, og prisen for å være med er på omtrent 150 kr hver gang. En dag får han andreplass i en stor turnering og får utbetalt en gevinst på 21 000 kr. Opprømt av gevinsten spiller han ringspill på et høyt innsantsnivå og ender opp med å tape 3600 kr av genvinsten. Jan gir seg og tar ut 17400 kr.  

Riktig! Jan vant 21 000 kr på pokerturneringen. Men hva med de pengene har brukt på spill? Jan sitter ikke igjen med 21 000 kr.

Du har kanskje skjønt at vi vil fremt til at det å vinne på pengespill avhenger av hvordan du definerer gevinst. Prøv et av de andre svarene og se hva som skjer!

Riktig! Jan vant 21 000 kr på pokerturneringen, men hadde betalt 150 kr for å delta. Å trekke fra innsatsen virker rimelig, hva om han hadde satt 10 000 kr på en fotballkampt med 1,1 i odds? Da ville utbetalingen vært 11 000 kr, men de fleste ville vel være enig i at man må trekke fra innsatsen på 10 000 kr og at gevinsten dermed er 1000 kr. 

Men hva med de pengene har brukt på spill tidligere og senere samme dag? Jan sitter ikke igjen med 20 850 kr.

Du har kanskje skjønt at vi vil fremt til at det å vinne på pengespill avhenger av hvordan du definerer gevinst. Prøv et av de andre svarene og se hva som skjer!

Riktig! Jan vant 21 000 kr på pokerturneringen, men på slutten av dagen satt han igjen med 17 400 kr og det er jo faktisk de pengene han kan ta ut - ikke 21 000 kr. 

Men hva med de pengene har brukt på spill tidligere dager? Hvorfor skal man se kun på den ene dagen med spilling? Hvordan blir det hvis man ser spillingen over lengre tid?

Du har kanskje skjønt at vi vil fremt til at det å vinne på pengespill avhenger av hvordan du definerer gevinst. Prøv et av de andre svarene og se hva som skjer!

Riktig! Hvis man ser for seg at Jan har brukt da ca 300 kr i uka på poker i tre år, så vil den samlede summen være: 

21000 Gevinst
- 3600 Tapt i dag
- 46800 300 kr i uka i tre år
= - 29400 Sum (tap)

Dette regnestykket forutsetter for enkelhets skyld at han ikke har vunnet andre gevinster i løpet av de siste tre åra.

Spørsmålet om Jan har vunnet og hvor mye han har vunnet kommer ann på hvordan man definerer det å vinne. Vi mener at man bør ta med alle penger brukt på spill i det lange løp når man skal vurdere hvordan det står til med spillingen.

Det kan godt være at Jan synes det er helt greit å ha brukt 29 400 kr på poker som underholdning over de siste tre årene. Problemet er at det kan være lett å fokusere for mye på store gevinster og glemme små tap. Men mange små tap kan bli store penger over tid! 

En annen tanke som kan få en til å spille mer, er tanken om at man kan kontrollere utfallet av spillet. 

Det at man har innflytelse på spillets gang kan stemme for noen spill, og ikke stemme for andre spill. Uansett er det vanlig at de som utvikler spilleproblemer overdriver hvor stor innflytelse de har på spillet. 

Det å overvurdere graden av kontroll over tilfeldige hendelser er noe som de aller fleste mennesker gjør, men kombinert med stor interesse for spill kan dette bli en problematisk kombinasjon. 

Kunnskap og ferdigheter kan være viktige i noen spill, som for eksempel i poker. Men for mange spill har det liten eller ingen påvirkning. 

Tanker om at kunnskap/ferdigheter kan påvirke utfall i det vi kaller rene tilfeldighetsspill er ekstremt vanlig og finnes hos både spilleavhengighe og andre. Hjernen vår er "skrudd sammen" slik at den ikke vil tolke hendelser som tilfeldige. 

Nesten-gevinster - Er et triks som brukes for å få oss til å tro at utfallet av spillet ikke er helt tilfeldig. Spillene er laget slik at vi hele tiden får følelsen av at vi nesten vinner, og gjør at vi kan tenke ting som "Nå snur flaksen snart!", "Nå må denne automaten snart begynne å gi!". 

Poker uten tvil et spill som er påvirket av ferdigheter. Dette betyr at mange tenker at dersom man bare blir god nok så vil gevinstene komme. 

Et problem med denne tanken er at det er vanskelig å vite hvor god man er i poker, man kan ta riktig valg og allikevel tape og man kan ta feil valg og vinne. Dette fordi resultatet i poker er avhengig både av tilfeldigheter og ferdigheter. Sånn sett er det vanskelig å vite om man mer god. Det som må telle er om man kan vise til gevinster jevnt over tid. 

Noe som noen pokerspillere kan glemme er at det er ikke dine ferdigheter isolert sett som betyr noe, men hvor god du er sammenlignet med de andre som sitter rundt bordet. Det vil si at dersom du er akkurat like god som alle de andre så har du ikke noen fordel av ferdigheter, og utfallet vil være mer eller mindre tilfeldig.

Kunnskap om sportspill har uten tvil en påvirkning på spillet. Det er helt klart slik at de som har kunnskap om spillet vil tippe riktig oftere. 

MEN forskning tyder på at eksperter ikke sitter igjen med mer penger, selv om de vinner oftere. Dette er fordi man vinner oftere, men til lavere odds. 

Så kunnskap i oddsspill kan påvirke hvor ofte du vinner, men desverre så betyr ikke det at man tjener penger i det lange løp. 

Det er ofte slik at når vi er godt kjent med noe, så føler vi at vi har større kontroll. Derfor vil man for eksempel velge å spille på samme type automat som før selv om sjansene for å vinne kan være lik på mange typer automater. Det kan også være at man spiller på fotballag man kjenner godt, eller hester som man kjenner. 

Tenk over: Får jeg en falsk følelse av at jeg kan kontrollere spillet, fordi jeg kjenner spillet godt? 

Opplevelsen av å kunne velge selv hvilke tall/lodd eller lignende man spiller på gir ofte en økt opplevelse av kontroll. Dette skjer ofte selv om det ikke er noen grunn til det, altså at utfallet av spillet er helt tilfeldig. 

Å gi deg muligheten til å velge selv er et knep som spilltilbyder bruker for å gi det opplevelse av kontroll, selv om du ikke egentlig har noen kontroll. 

De fleste som vi møter ved Blå Kors Senter med spilleproblemer ønsker og trenger hjelp til å styre pengene sine i startfasen når de skal gjøre endringer på spillingen. 

Mange opplever at de føler seg mindre fristet når muligheten til å spille blir fjernet, og at dette er en hjelp til å slutte. 

Dersom man skulle bli fristet til å spille, så kan det å ha begrenset tilgang til penger gjøre at sprekken ikke får så store konsekvenser. 

Du kunne tenke deg noen innspill på hvordan man kan sette begrensninger på pengebruk for å lettere kunne endre på spillingen.

Her er noen tips som har fungert for andre: 

 • Sett lønnen inn på noen andres konto
  Begrens tilgangen til håndterbare summer. I begynnelsen kan det være nødvendig med daglige utbetalinger. Målet er å håndtere mer og mer penger selv etter hvert.
 • Gi noen du stoler på innsyn på kontoen din
  Mange spilleavhengige synes det hjelper om noen de stoler på kan lese kontoutskrifter og se om det er gått penger til spill.
 • Bruk kontanter
  Selv om man selvsagt kan spille for kontanter, sier mange at det virker begrensende at man må gi fra seg fysiske penger.
 • Overlever bank-kodebrikke/kort til noen andre
 • Skaff deg bankkort som ikke kan brukes til netthandel
  Det finnes kort uten den nødvendige nummeret trykt på. Da kan du ikke bruke kort til nettspill. Evt er det noen som skaffer seg nytt visakort og får en venn til å skrape bort CVC-koden (kontrollsifre). Dette sperrer også for nettspill, så lenge du ikke kjenner CVC-koden. 
 • Legg igjen kredittkort/kodebrikke på jobb
  Mange spiller på kveldstid og i helgene. Ta ut kontanter til det du trenger, og legg igjen kortet.
 • Fjerne muligheten for kreditt ved å sperre deg for kredittsjekk
  Du vil få et brev med en åpningskode, det kan være lurt å la noen du stoler helt på ta vare på denne. Les hvordan du går frem her: geekpod.net
 • Sende brev til kreditorer og be om at de ikke låner deg mer penger
 • Sett opp autotrekk på regninger
  Mye penger på konto er ofte fristende å spille for. Sett opp autogiro og automatiske trekk som fjerner penger fra brukskontoen med en gang de kommer inn. Det sikrer at du får betalt regningene.
 • Forvaltningsavtale med NAV
  Man kan inngå en avtale om frivillig forvaltning med NAV som da kan styre økonomien. Dette er ressurskrevende for NAV å administrere, og de vil nok ikke inngå en slik avtale uten at andre muligheter er prøvd først.

Når man gir fra seg kontroll på denne måten så bør det være klare avtaler, og man bør være klar på at det er for en periode. På sikt kan man tenke at ordningen avvikles når du selv begynner å få bedre kontroll. 

Husk likevel å ikke slippe opp kontrollen for fort! Det er vanlig at lysten til å spille dukker opp igjen, selv om man har holdt seg unna i flere måneder. 

Du tenker ikke at det er aktuelt å sette i gang med noen tiltak for å begrense din tilgang til penger og ønsker å gå videre i kurset. 

Fint! Du har allerede laget et opplegg for å begrense din tilgang til penger. Dette gjør at du er tryggere når det gjelder tilbakefall til spill. På sikt kan det være lurt å tenke på å ta tilbake kontrollen over økonomien din, men ta deg god tid og vent til du føler deg trygg!

Du har nevnte på starten av programmet at du er ganske sikker på at du har et spilleproblem, vi håper at du har fått noen tips med deg som kan hjelpe deg videre. 

Du nevnte på starten av programmet at du var usikker på om du hadde et spilleproblem. Testen tydet på at du sannsynligvis kan ha spilleproblemer, siden du svarte at du spiller mer og mer, og at du har løyet for mennesker som er viktig for deg om spillingen. Vi håper at du har fått med deg noen nyttige tips på veien. 

Du nevnte på starten av programmet at du var usikker på om du hadde et spilleproblem. Testen tydet på at du kan ha en risiko for å utvikle spilleproblemer. Vi håper at du har fått med deg noen nyttige tips på veien. 

Du nevnte på starten av programmet at du var usikker på om du hadde et spilleproblem. Testen tydet ikke på at du har spilleproblemer, uten at det trenger å være helt utelukket av den grunn. Vi håper du fikk med deg noen tips som kan hjelpe deg videre. 

Du nevnte på starten av programmet at du ikke tenker at du har noe spilleproblem. Testen tydet på at du sannsynligvis kan ha spilleproblemer, siden du svarte at du spiller mer og mer, og at du har løyet for mennesker som er viktig for deg om spillingen. Vi håper at du har fått med deg noen nyttige tips på veien. 

Du nevnte på starten av programmet at du tenker at du ikke har noe spilleproblem. Testen tydet på at du kan ha en risiko for å utvikle spilleproblemer. Vi håper at du har fått med deg noen nyttige tips på veien. 

Du nevnte på starten av programmet at du tenker at du ikke har et spilleproblem. Testen tydet heller ikke på at du har spilleproblemer. Vi håper du uansett fikk med deg noen tips som var nyttige. 

Du nevnte flere ting som gjøre at du ønsker å endre på spillingen: 

Økonomi - spillingen påvirker økonomien din negativt i for stor grad. 

Tid - Du synes spillingen tar for mye tid

Relasjoner - Du synes spillingen går ut over mennesker rundt deg, feks familie og venner eller det går ut over din funksjon på jobb/skole. 

Du har ikke troen på at du kan vinne i det lange løp på pengespill 

Du har satt deg en målsetning om å slutte helt med spill! Lykke til! 

Du har satt deg en målsetning om å spille kontrollert! Lykke til! Pass på å holde deg til de grensene du har satt for deg selv!

Du har sagt at du kan være interessert i å notere ned hvor mye du spiller for, dette kan være et nyttig verktøy. 

Her kan du laste ned et skjema du kan bruke. Onlineversjonen kommer etterhvert på spillkontroll.no. 

Du testet avspenning og kjente at det hadde en effekt på spillesuget, dette kan være et nyttig verkøy å ta med seg. Husk at til mer du trener på det til bedre fungerer det!

Du testet avspenning og men kjente kanskje ikke den helt store effekten på spillesuget. De fleste må gjøre øvelsen noen ganger for å klare å kjenne noen særlig effekt, derfor kan det være fint å prøve flere ganger. 

De risikosituasjonene du nevnte var: 

Hjemme

På jobb eller skole

Steder der det tilbys spill

Datamaskin, nettbrett eller telefon

Tidlig på dagen

På ettermiddagen

På kvelden eller natten

I helgen

I ferier

Når du har positive følelser som glede eller er engasjert/ivrig

Når du har negative følelser som sinne, tristhet eller skam/skyld

Venner som du spiller med 

Konflikter med partner eller andre

Spiller når du drikker alkohol

Tips: I starten når du skal gjøre en endring på spillingen, så kan det være lurt å holde seg unna en del triggere eller risikosituasjoner. 

Du tenker på spill først og fremst som underholdning, som kan være god tanke å ha med seg fremfor å tenke på spill som en måte å bli rik på.  

Du tenker på spill som noe du kan tjene penger på. Det er selvsagt mulig å vinne penger på spill, men dersom du baserer deg på inntekt fra spill så er det fort gjort å tenke at du ikke har råd til å tape og at du "må" vinne tilbake tap. 

I dette kurset har du gått igjennom en del ting som er vanlige å tenke igjennom når man skal endre på spillevanene sine. Det er absolutt mulig å få til endringer, og mange klarer det på egen hånd eller med hjelp og støtte fra familie og venner. 

For å øke sjansen for å lykkes kan det være en ide å oppsøke profesjonell hjelp. Du kan lese mer om dette her

Takk for at du brukte programmet!